خون تو پایان نداشت

   

هفهاف بن مهند از شیعیان شجاع و جنگجوی علی(ع) است.  

در بصره با خبر شد که امام حسین(ع) از مکه بیرون آمده به سمت عراق، وقتی روز عاشورا به کربلا رسید که جنگ خاتمه یافته بود. 

از لشکریان عمر سعد پرسید «مَالخبر؟ وَ اَیْنَ الحسین؟»  

پرسیدند تو کیستی؟ گفت هفهاف هستم برای یاری حسین(ع) آمده‌ام. 

گفتند مگر هجوم مردم را به خیمه‌گاه حسین نمی‌بینی؟  

همین‌که این خبر را شنید شمشیر از غلاف کشید و همچون شیری که احساس نکند در بحبوحه‌ی دشمن است به لشکر حمله کرد، هرکه نزدش بود و یا نزدیک می‌آمد به قتل می‌رساند و جمع کثیری را کشت تا گروهی دورش را گرفتند و شهیدش کردند.

این شهیدان، حسین(ع) را مبدأ شخصیت و بقاء خود یافته بودند و در آن تاریخ حیات خود را به حیات حسین(ع) گره زده بودند و لذا با شهادت حسین(ع) به هیچ‌وجه امکان ماندنی را برای خود نمی‌شناختند تا وفاداری به حقیقت را در خود ظهور دهند.  

 

/ 0 نظر / 28 بازدید