ای خدا ای فضل تو حاجت روا

 

 

گر هزاران دام باشد هر قدم  

 

                  چون تو با مایی نباشد هیچ غم ای خدا ای فضل تو حاجت روا                            با تو یاد هیچ کس نبود روا این قدر ارشاد تو بخشیده‌ای                           تا بدین بس عیب ما پوشیده‌ای  

/ 0 نظر / 86 بازدید