یا ابا عبدالله

روی دستش پسرش رفت ولی قولش نه
نیزه ها تا جگرش رفت ولی قولش نه
این چه خورشید غریبی است که با حال نزار
پای نعش قمرش رفت ولی قولش نه
شیرمردی که در آن واقعه هفتاد و دو بار
دست غم بر کمرش رفت ولی قولش نه
هر کجا می نگری نام حسین است و حسین
ای فدای نامش، که سرش رفت ولی قولش نه

/ 0 نظر / 14 بازدید