تیر سه شعبه یعنی چه ؟

 

تیر سه شعبه یعنی چه ؟ 

تیر سه شعبه همین کارهایی است که ما در کو چه و خیابان انجام می دهیم 

 همین بد حجابی سه شعبه دارد! 

یک شعبه اش آنی است که خودمان گناه میکنیم 
 

یک شعبه اش این است که دیگران را به گناه انداخته ایم 

 یک شعبه قلب امام زمان(عج) است که ما نشانه گرفته ایم!

/ 0 نظر / 45 بازدید