امیــــری حسین و نعــــم الامیــــر

 همه وقتی می رفتند

خودشان را با خانواده‌شان معرفی می کردند

با نسبشان؛ولی او نمی‌دانست چه بگوید

او که کسی نبود نسبی نداشت

یک سیاه پوست غلام زاده مصمم پا به میدان نهاد

و فریاد زد: «امیــــری حسین و نعــــم الامیــــر»

بهـــترین نسبت را یافته بود و بالاترین شــــرافت را ...

/ 0 نظر / 17 بازدید