اگر سقیفه متولد نمیشد فاطمیه و عاشورا هم متولد نمیشدن

 یا زهرا

عالم فدک فاطمه است

 

 

 پیغمبری که عمری غمخوار امتش بود

 

روی کبود زهرا (س) اجر نبوتش بود؟

 

حضرت محمد (ص) : فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازارد ، مرا آزرده خاطر کرده است و هر که او را شاد کند ، مرا نیز خوشحال نموده است

 

/ 0 نظر / 20 بازدید