اجابت ازتـو میخواهـــم خدایـــا قبـــول درگهـــت کن عذر مـــارا

  

 

اجابت ازتـو میخواهـــم خدایـــا قبـــول درگهـــت کن عذر مـــارا

که من مشت ضعیف و ناتــوانـم ز درگاهــــت طمع دارم کـــرم را
شب و روز از گـرفتـاری دنـــیا ندارم چاره ی سودای خــــود را
به لطف ایــزدی بخشـــم الهـــی کریمی و رحیمی هـــم تـــوانـــا
مجـال قـــدرت در خـــود نــدارم بجز صبر و رضــایـت را تمنــــا
که از عمر گذشتــه صفر مانــده دیگــــر چـــاره نــدارم یا الهــــا
بجز سهــو خطا ترتیب اعضــا بفضــل خــــود نگهـــدارم خـدایا
به تنهایی بخانه مثــل محبــوس تــــوقع از تـــــو دارم یـا الهــــا
نصیب از جانــب حق بود برمـن که تنها خاکسار و مانـده بـرجا
همیـشـــه ازمسافــر هــــا دورم بیادم آیــــد همچــون تیر بیــــجا
بجانــم میخــورد از ناتوانـــی تداوی از تـو میخواهم خــــدایـا
جمعیت لازم است در دار دنیـــا حـیات پنــــج روزی است بـرمـا
خداونـدا تــو دانــی حال بنــــده نثار ما بکـــن لطـف و عطا هـــا
برای هیچ کس بهـــره نمـــانده که از دنیا تعــصـب آورد مانهـــا
بروز حشـــر در نـــزد خلایـــق الهی تو مکن شـرمنـــده مـــا را
بحق آن شفیــــع روز محـــشر محمـــد اســم پـــاکـــــش الهـــا

/ 1 نظر / 4 بازدید
gulf

وبلاگ زیبا ودوست داشتنی دارید همیشه شاد و سر حال باشید به این سایت هم سری بزنید فکر کنم خوشتون بیاید http://www.gulf-pixels.com/uowd/photogallery اگر خوشتون اومد یادتون نره ما هم لینک کنید[گل][گل][لبخند][لبخند]