/ 1 نظر / 15 بازدید
حسین

پیامبر اکرم: حیا زیباست اما در زنان زیباتر است. نیلوفری باشیم... به وسعت آسمان دل ... به زیبایی نگاه فرشته... به پاکی دلت... به همه چیز ایمان داشته باش... این خداست که حجاب را هدیه داده