/ 1 نظر / 16 بازدید
حسین

کاش دراین رمضان لایق دیدار شویم سحری با نظر لطف تو بیدار شویم کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان تاکه همسفره تو لحظه افطار شوم ادرس اگه خواستی سر بزنی<ورکلا>