جمعه یعنی مادر چشم انتظار،


بیا که با تو روزگارمان شود بهار ...

جمعه یعنی یه غروب وعده دار

 

 

وعده ترمیم قلب یاس زار،  

 

جمعه یعنی مادر چشم انتظار، 

درهوای دیدن روی نگار

 جمعه یعنی یه سماء دلواپسی

                                    

می شود مولا به داد ما رسی؟

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید