قبول کن که انسانی


!قبول کن که انسانی

به همین سادگی

!قبول کن که انسانی

،و آنچه البته ترا جدا می کند

از همهء جانوران

و همهء جانیان

و همهء خونخواران و ابلهان

! البته که همین انسانیت توست


به همین سادگی است؛

!قبول کن که انسانی

،آنگاه نه سفید خواهی بود، نه سیاه

... نه ترک، نه عرب

... نه اروپائی، نه آمریکائی

، و آنچه البته ترا جدا می کند

از همهء چهار پایان گوش دراز

و از همهء کوته نظران و متجاوزان

... و همهء درماندگان در عصر توحش

!البته که همین انسانیت توست


به همین سادگی است؛

!قبول کن که انسانی

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
نگار

سلام دوست خوبم خیلی خوب بود ای کاش بتونیم انسان بمونیم انسان بودن سخت نیست انسان موندن سخته شاد باشی [گل]