ای مثل روز ، آمدنت روشن!

ای روزهای خوب که در راهید

ای جاده های گمشده در مه

ای روزهای سخت ادامه!

از پشت لحظه ها به در آیید؟

ای روز آفتابی!

ای مثل چشم های خدا آبی!

ای روز آمدن!

ای مثل روز ، آمدنت روشن!

این روزها که می گذرد ، هر روز

در انتظار آمدنت هستم!

اما

با من بگو که آیا ، من نیز

در روزگار آمدنت هستم؟!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید