ایاتی از سوره مبارکه انبیا

این مردم غافلُ، هیچ پند و موعظه ای از جانب پروردگارشان نیاید جز ان که ان پند را شنیده و باز به بازی دنیا و لهو و لهب عمر میگذارنند
 
هر انسانى طعم مرگ را مى چشد. و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش مى کنیم; و به سوى ما بازگردانده مى شو د
 
متقیان همانهایی هستند  که از پروردگارشان در نهان مى ترسند، و از قیامت بیم دارند.
 
 
در هر کاری تنها باید از خدا یاری خواست
 
اَللّهُمَّ عجِّلْلِوَلِیِّکَ الْفَرَج  
/ 0 نظر / 15 بازدید