خداوند چه انسان های را دوست دارد

  

 بر طبق گفته قرآن , انسان هایی که خداوند

دوستشان دارد انسانهایی هستند که :

  

از خود در برابر گناه محافظت می کنند.

منصفانه قضاوت می کنند.

در راه خدا تلاش و مجاهده می کنند.

خود را برای خداوند خالص می کنند.

از کارهای بد توبه می کنند

به خداوند توکل می کنند.

و در برابرمشکلات صبور هستند.

  

از سویی دیگر , خداوند فردی را

دوست ندارد که :

به او معتقد نباشد.

متکبر باشد.

 به دیگران بدی کند.

ناسپاس باشد.

تجاوزکار باشد.

اسرافکار باشد.

دیگران را گمراه کند.

عهد و پیمانش را بشکند.


و به داشتن مال و ثروت شادی کند

  

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید