/ 1 نظر / 16 بازدید
حسین

جمعه یعنی یک غروب وعده دار وعده ترمیم یاس قلب زار جمعه یعنی مادر چشم انتظار در هوای دیدن روی نگار جمعه یعنی یک سماء دلواپسی میشود مولا به دادمارسی التما سدعا