اتبکونه و لا تنصرونه؟

پیامبر در مسجد از ماجرای قتل حسین سخن گفت

اصحاب به گریه افتادند.

فرمود:"اتبکونه و لا تنصرونه؟ "

آیا برایش گریه می کنید اما یاری اش نمی کنید؟!

( لھوف ص ۳

 

/ 0 نظر / 33 بازدید