# عاشورا

اربعین حسینی تسلیت بر سیاه پوشان و داغداران عزای حسینی

کـــــاروان میـــــآید از شهر دمشقبرسر خاک شه سلطان عشق کــــــــــــآروان آمد ولی اصغر"نداشتشبه پیغمبر "عل اکبر"نداشت کــــآروان آمد ولی شاهـــی نداشتبر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید