مددی کن تا حریت حر، نصیب من نیز شود

الهی!

در دشت بی‏پناهی خود، جز

توبه‏های شکسته و پاهای

خسته، ره‏توشه‏ای نبسته‏ام.

 اگر تصوّر رحمانیّت تو مرا در

ارتکاب معاصی گستاخ کرده

است، مگذار پیش از بیداری‏ام،

عقوبتت سر رسد که چه بسیار

بندگانت را در نیمه راه مکافات،

به سوی خود باز گرداندی.

مددی کن تا حریت حر، نصیب

من نیز شود که در منطق

مشیت تو هر غیرممکنی

شدنی‏ست.

/ 0 نظر / 48 بازدید