بهترین راههاى عملى مبارزه جوانان با تهاجم فرهنگى بیگانگان در جامعه عصر غیبت

از بهترین راههاى عملى مبارزه جوانان با فساد و تهاجم فرهنگى بیگانگان در جامعه عصر غیبت، امر به معروف و نهى از منکر و احیاء آن در جامعه اسلامى است. با این دو عمل است که احکام و فرایض الهى در جامعه برقرار مى ماند و جامعه دینى از انحراف نجات مى یابد. رضا و خشنودى امام زمان (عج) در آن است که معروف عملى شود و منکر ترک گردد. بنا براین جوان منتظر نمى تواند در این باره بى تفاوت باشد. بزرگترین امر کننده به معروف و نهى کننده از منکر در روزگار ظهور، خود مهدى (عج) است پس چگونه ممکن است که جامعه منتظر، خشنودى مهدى را بخواهد ولى در این بعد به مهدى(عج) اقتدا نکند. اهمیت امر به معروف و نهى از منکر در حفظ جامعه اسلامى از گرداب فساد چنان است که حضرت على (ع) در بستر شهادت به فرزندانش امام حسن (ع) و امام حسین (ع) سفارش مى کند: " امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید که در این صورت اشرار شما بر شما چیره مى شوند. پس شما براى دفع آنها دعا کنید ولى دعاى شما اجابت نمى شود. " امر به معروف و نهى از منکر ، قوى ترین سلاح پاسدارى از فرهنگ و ارزشهاى اسلامى و حفظ جامعه اسلامى از فساد و تعرض دشمنان دین مى باشد که بر اساس روایات، همه واجبات به وسیله این دو پا برجاست. با توجه به اهمیت این دو فریضه در دین اسلام، جوانانِ عصر انتظار بایستى پیشگام در اجراى این اصل مهم اسلامى باشند و در واقع جوانان با اجراى این اصل مهم مى توانند به صورت عملى جامعه را از وجود آلودگیها پاک سازند و سلامت جامعه را تضمین کنند. جوانانِ منتظر در عصر غیبت با استفاده و بکارگیرى نیروى جوانى خویش در ستادهاى امر به معروف و نهى از منکر به خوبى مى توانند جامعه اسلامى را از عناصر بیمارى زا و میکروب گناه پاک سازى کنند تا جامعه اسلامى امروز پذیراى منجى عالم و صاحب حق گردد. چنان پیچیده در دشت دلم امشب طنین سبز آوایت
که دیگر دل نمی بندم به چیزی جز به آهنگ غزلهایت
یقین دارم که می آیی، نسیمی سبزپوش این را بشارت داد
ولی آخربه کشتن می دهد ما را، همین امروز و فردایت!
«چه خوش باشد که بعد از انتظاری » ناگهان در جمعه ای روشن»
« به امیدی رسد امیدواری » چون ببیند ماه سیمایت
اصلاح امّت و نجات دادن اجتماع از انحراف و فساد اخلاقى در گرو احیا و اجراى اصل امر به معروف و نهى از منکر است لذا شایسته است که جوانانِ منتظر، خود را به آداب معروف آراسته کرده و با شناخت اهمیت و جایگاه رفیع این اصل در نظام توحیدى اسلام، در اجراى این اصل بکوشند و با تشکیل هسته هاى امر به معروف و نیز همکارى با ستادهاى امر به معروف ونهى از منکر ضمن طرد هر گونه فساد اخلاقى و اجتماعى در سطح جامعه، شرایط مطلوب را براى ظهور حضرت مهدى (عج) فراهم سازند. پس بعد امر به معروف و نهى از منکر از مهمترین ابعاد تکلیف جوانان در عصر انتظار بوده که توجه به آن بیش از پیش ضرورى به نظر مى رسد. پس از آشنایی با وظایف جوانان منتظر ، حال باید دید که جوان منتظر کیست و چه ویژگیهایی دارد ؟

 


از مهمترین ویژگى انسان منتظر،آمادگى است. یعنى نسل منتظر، کودک، نوجوان و جوان ما باید بداند که در عصر ظهور چه کاره و داراى چه نقشى است. انسان منتظر باید آمادگى کارگزارى حکومت جهانی را داشته باشد.

امام زمان (عج) به نیرو و آدمى نیاز دارد که بتواند با پدیده ها و شرایط مواجه شود. این امر که افراد، در دوران غیبت قابلیت ها و تخصص هاى خودشان را گسترش ندهند، با مفهوم انتظار، تطابق ندارد.

یکی دیگر از ویژگى هاى نسل منتظر، امیدوارى و نگرش مثبت به آینده ى جهان است. اگر ما خودمان را در این شرایط ببینیم و تصور کنیم که منتظر دادگستر و عدل گستر جهان هستیم، در راستاى این اهداف تلاش خواهیم کرد. ادیانى که موعود گرا نیستند، یک نگرش کاملاً منفى و یأس آور نسبت به جهان دارند. اگر امید به آینده نباشد، انسان دچار افسردگى شده و سرنوشت جهان را بسیار تأسف آور و نگران کننده خواهد دید/ 1 نظر / 12 بازدید
حسین

دعا م میکنم غرق باران شوی چو بوی خوش یاس وریحان شوی چو یاران مهدی شمارش کنند دعا می کنم جزو یاران شوی انشا ا.. جزو منتظران واقعی اقا باشیم