غدیر نیامده رفت!

غدیر نیامده رفت!

و محرم نمی آید چون هست

نگو محرم آمد

که محرم آمدنی نیست

محرم همیشگی است

و بدبختی ما از آنجا شروع شد که پنداشتیم محرم یک دهه می آید و می رود

محرم از کی هست شد؟

آیا تا به حال از خودت پرسیده ای؟

آری... ؟

از آن زمان که غدیر نیست شد


غدیر را نیست کردند و مسلمین امت به نظاره نشستند

وقتی غدیر فراموش شد محرم برپا شد

محرم عزای نادیده گرفتن غدیر است

راستى، چه شگفت است که ستم، به محاکمه عدالت‏بپردازد/ 0 نظر / 14 بازدید